Cy­wil­no­praw­na od­po­wie­dzial­ność emi­ten­ta obligacji

Cy­wil­no­praw­na od­po­wie­dzial­ność emi­ten­ta obligacji

W sytuacji braku zabezpieczeń, poza próbami ugodowego rozwiązania problemu, poszkodowanemu pozostaje dochodzenie należności w drodze powództwa cywilnego lub karnego. Najlepszym, z perspektywy szybkości oraz zabezpieczenia wierzyciela, rodzajem postępowania procesowego jest postępowanie nakazowe.