5 najważniejszych faktów z 2021 r. w sprawach Frankowiczów

5 najważniejszych faktów z 2021 r. w sprawach Frankowiczów

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że aktywnych frankowych umów kredytowych jest wciąż 415 tys., spłaca je 723 tys. Polaków, a ich wartość opiewa w sumie na 94 mld zł. Zdaniem ekspertów, zdecydowana większość umów zawieranych w latach 2005–2011 kwalifikuje się do złożenia pozwu, a 2021 rok jest rekordowy pod względem liczby powództw Frankowiczów kierowanych przeciwko bankom.