Postępowanie restrukturyzacyjne po 1 grudnia 2021 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne po 1 grudnia 2021 r.

Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2021 r. ponad 80 proc. postępowań restrukturyzacyjnych było otwieranych w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Od 1 grudnia 2021 r. ten rodzaj restrukturyzacji będzie funkcjonować w nowej formule – jako ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU).