KAPITAŁOWA ŚRODA


Cykl artykułów poświęcony tematyce rynku kapitałowego i dochodzeniu roszczeń od emitentów papierów wartościowych.
Znajdziesz tu informacje o możliwych działaniach prawnych przeciwko Emitentowi, który nie wypełnił swoich zobowiązań. Dowiesz się także, jakie są skuteczne kroki zmierzające do odzyskania Twoich pieniędzy.

Cy­wil­no­praw­na od­po­wie­dzial­ność emi­ten­ta obligacji
Publikacje | Dochodzenie roszczeń

Cy­wil­no­praw­na od­po­wie­dzial­ność emi­ten­ta obligacji

W sytuacji braku zabezpieczeń, poza próbami ugodowego rozwiązania problemu, poszkodowanemu pozostaje dochodzenie należności w drodze powództwa cywilnego lub karnego. Najlepszym, z perspektywy szybkości oraz zabezpieczenia wierzyciela, rodzajem postępowania procesowego jest postępowanie nakazowe.