SAXUM PUBLIKACJE

Przełomowy wyrok w sprawie Amber Gold. Ponad 20 mln zł od Skarbu Państwa dla klientów
Przełomowe wyroki | Publikacje

Przełomowy wyrok w sprawie Amber Gold. Ponad 20 mln zł od Skarbu Państwa dla klientów

Zdarza się jednak, że po analizie dokumentacji oraz informacji o danym Emitencie zasadnym jest równoczesne podjęcie działań na gruncie prawa karnego. W takich przypadkach prowadzimy sprawę dwutorowo, czyli w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu karnym.

Cy­wil­no­praw­na od­po­wie­dzial­ność emi­ten­ta obligacji
Publikacje | Dochodzenie roszczeń

Cy­wil­no­praw­na od­po­wie­dzial­ność emi­ten­ta obligacji

W sytuacji braku zabezpieczeń, poza próbami ugodowego rozwiązania problemu, poszkodowanemu pozostaje dochodzenie należności w drodze powództwa cywilnego lub karnego. Najlepszym, z perspektywy szybkości oraz zabezpieczenia wierzyciela, rodzajem postępowania procesowego jest postępowanie nakazowe.

5 najważniejszych faktów z 2021 r. w sprawach Frankowiczów
Publikacje | Kredyty Frankowe

5 najważniejszych faktów z 2021 r. w sprawach Frankowiczów

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że aktywnych frankowych umów kredytowych jest wciąż 415 tys., spłaca je 723 tys. Polaków, a ich wartość opiewa w sumie na 94 mld zł. Zdaniem ekspertów, zdecydowana większość umów zawieranych w latach 2005–2011 kwalifikuje się do złożenia pozwu, a 2021 rok jest rekordowy pod względem liczby powództw Frankowiczów kierowanych przeciwko bankom.

Postępowanie restrukturyzacyjne po 1 grudnia 2021 r.
Publikacje | Prawo restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne po 1 grudnia 2021 r.

Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2021 r. ponad 80 proc. postępowań restrukturyzacyjnych było otwieranych w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Od 1 grudnia 2021 r. ten rodzaj restrukturyzacji będzie funkcjonować w nowej formule – jako ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU).