COMPLIANCE

Pomagamy naszym klientom w najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rzetelnego przedsiębiorstwa. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta i uzależniamy nasze działania od typu i wielkości jego biznesu. Koncentrujemy się na efektywnym doradztwie w zakresie implementacji obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone w firmie i w należyty sposób zastosowane.


Opis zagadnienia

 • Compliance odgrywa znaczącą rolę w firmach ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej, a także coraz odważniej wkracza do przedsiębiorstw w Polsce, pozwalając im uniknąć przykrych konsekwencji prawnych, czy minimalizować straty finansowe i wizerunkowe.
 • To zespół rozwiązań przygotowany dla współczesnych firm, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku.
 • Od kilku lat doradzamy w tworzeniu spójnych systemów compliance, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanej rzeczywistości biznesowej.

W czym pomagamy?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

 • Kierujemy się prostą zasadą: bezpieczeństwo danych osobowych klientów to gwarancja stabilnego rozwoju twojej firmy.
 • Świadczymy usługi związane z bezpieczeństwem danych osobowych, począwszy od audytu poprzez outsourcing IOD (Inspektora Ochrony Danych), na konsultingu skończywszy.
 • Z chęcią obejmiemy funkcję Inspektora Ochrony Danych w twojej firmie i przejmiemy komunikację z UODO. W ramach obsługi IOD możemy też wspierać wiedzą i doświadczeniem istniejącą już w twojej organizacji komórkę odpowiadającą za ochronę danych osobowych

Dyrektywa o sygnalistach

 • Już od 17 grudnia 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani posiadać wdrożony system do obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów. Jeżeli twoja firma będzie miała obowiązek wdrożenia bezpiecznych kanałów zgłoszeń o nieprawidłowościach, możemy pomóc je utworzyć, a następnie przejąć obsługę zgłaszanych naruszeń.
 • Przeprowadzimy audyt Compliance ograniczony do wymagań ustawowych, a następnie opracujemy i wprowadzimy wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
 • Wdrożymy we współpracy z naszym partnerem WhistleB wiodący na rynku światowym kanał zgłoszeń dla sygnalistów i przejmiemy obsługę zgłoszeń i komunikację z sygnalistami.
 • Będziemy prowadzili wewnętrzne postępowania wyjaśniające zakończone rekomendacjam ewaluacji systemu.

Zarządzanie zobowiązaniami i korzyściami, jakie wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych

 • Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nieosiągający wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na poziomie 6% jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON.
 • Pomagamy kompleksowo w zagadnieniach związanych z wpłatami i dofinansowaniami z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
 • W ramach naszej obsługi wyliczymy potencjalną, możliwą do uzyskania oszczędność we wpłatach na PFRON w oparciu o dane wynikające z deklaracji DEK-I-0.