DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Posiadasz inwestycję, która nie została wykupiona w terminie?
Podejrzewasz problemy z odzyskaniem zainwestowanych środków?
Reprezentujemy klientów i ich interesy w sporach z rynkiem kapitałowym i instytucjami finansowymi oraz w odzyskiwaniu pieniędzy z toksycznych instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych. Sprawdź, co możesz zrobić. Pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne!


Filary naszej obsługi

 • W przypadku oferowania i sprzedaży produktów finansowych stosowano szereg nieuczciwych praktyk rynkowych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, wprowadzając konsumentów w błąd co do gwarancji i bezpieczeństwa kapitału. Brak świadomości odnośnie ryzyka, wynikającego z inwestycji, skutkował lokowaniem dużych sum pieniędzy, które w wielu przypadkach były oszczędnościami całego życia klientów.
 • Zachęcamy do skorzystania ze szczegółowej analizy Twojego problemu, gdyż każda sprawa, którą prowadzimy jest procedowana indywidualnie i wymaga opracowania unikalnej strategii działania.
 • W ramach wstępnej konsultacji z klientem omawiamy niezbędną dokumentację do sprawy oraz ustalamy poszczególne kroki działania. Do każdej sprawy przygotowujemy dedykowaną Umowę o świadczenie usług pomocy prawnej, ze wskazaniem na zakres czynności, które będą obejmowały naszą obsługę oraz Pełnomocnictwem dla profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego lub adwokata.

W czym możemy Ci pomóc?

Polisolokaty
 • Oferujemy odzyskanie opłat likwidacyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych, które sprzedawały swoim klientom polisy inwestycyjne, tzw. polisolokaty.
Obligacje korporacyjne
 • Jesteśmy specjalistami w dochodzeniu roszczeń z obligacji, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych.
Akcje, udziały, weksle, certyfikaty inwestycyjne
 • Prowadzimy postępowania przeciwko spółkom publicznym i niepublicznym, które utraciły płynność finansową i nie realizują terminowo spłat, wynikających z: akcji, certyfikatów inwestycyjnych, umów opcji, udziałów, weksli czy depozytów inwestycyjnych.

Jak działamy?

 • Posiadamy długoletnie doświadczenie w obszarze świadczenia usług pomocy prawnej zarówno na drodze polubownej, cywilnej, jak również karnej.
 • Reprezentujemy klientów i ich interesy na każdym etapie postępowania oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym również przed Sądem Najwyższym.
 • Dzięki reprezentacji licznej grupy pokrzywdzonych mamy możliwość współpracy ze wszystkimi organami ścigania, w tym z najwyższymi jednostkami prokuratur w kraju.
 • Wnioskujemy o odszkodowanie od podmiotów nadzorowanych, takich jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, Domy Maklerskie, a także od Administratorów zabezpieczeń.
 • W celu ochrony poszkodowanych kierujemy zawiadomienia o nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o podjęcie stosownych czynności do Prezesa UOKiK lub Rzecznika Finansowego.