KREDYTY FRANKOWE

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w sporach z instytucjami finansowymi w zakresie tzw. kredytów frankowych. Dla każdego klienta przygotowujemy nieodpłatną analizę, która przedstawia i rozjaśnia możliwe korzyści wynikające z dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Masz kredyt we frankach? Powierz swoją sprawę ekspertom i sprawdź jaką kwotę możesz odzyskać!


Fakty

  • Szacuje się, że w okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2005–2010, banki udzieliły Polakom blisko 900 tysięcy kredytów frankowych, z czego najwięcej, bo aż na kwotę 116 mld zł udzielono ich w latach 2005-2008.
  • Frankowe umowy kredytowe są pełne postanowień, które uznaje się za niedozwolone (abuzywne), gdyż kształtują one prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Za sprawą coraz liczniejszego orzecznictwa sądowego, również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ważność tych zapisów umownych została zakwestionowana.

Strategia działania

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i proponujemy kompleksowe rozwiązania. Wybór strategii procesowej zawsze poprzedzamy analizą obecnej sytuacji ekonomicznej, kursu waluty, a także aktualnego orzecznictwa sądowego. Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów:

  • Kredytу indeksowane (waloryzowane) – dochodzenie zwrotu nadpłaconych rat i zmniejszenie salda zadłużenia.
  • Kredyty denominowane – unieważnienia umowy kredytowej w całości, zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia pomostowego.

Co możesz zyskać?

  • Zwrot nienależnie pobranych przez bank opłat i prowizji, m.in. ubezpieczenia niskiego wkładu, ubezpieczenia kredytu oraz różnic kursowych (tzw. spready walutowe).
  • Unieważnienie umowy stanowi najdalej idące w skutkach rozstrzygnięcie problemu frankowego.
  • Odfrankowienie, czyli przekształcenie kredytu z frankowego na złotówkowy, ale z „frankowym” oprocentowaniem. Umowa kredytu pozostaje w tym przypadku ważna, a oprocentowanie jest liczone wg tzw. stawki LIBOR (od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego zostaną zastąpione wskaźnikami SARON) powiększonej o marżę Twojego banku.