NIERUCHOMOŚCI

Na polskim rynku brakuje wysoko wyspecjalizowanych podmiotów, które posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie doradztwa przy szeroko rozumianym inwestowaniu w rynek nieruchomości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy ponadstandardowe działania w zakresie ich komplementarnej obsługi i sprzedaży.


Property Development

 • Nasz zespół posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw dotyczących nieruchomości wartych dziesiątek milionów złotych.
 • Współpracujemy ze specjalistami z branży (inżynierowie, architekci, biegli sądowi, rzeczoznawcy), przez co możemy zapewnić profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w najbardziej skomplikowanych technicznie sprawach.

Jak działamy?

W ramach naszej obsługi oferujemy:
 • Due diligence nieruchomości.
 • Transakcje sprzedaży nieruchomości.
 • Organizacja prawna procesu budowlanego.
 • Ustanawianie i realizacja służebności i innych praw rzeczowych.
 • Zniesienie współwłasności.
 • Zasiedzenia nieruchomości.
 • Egzekucja z nieruchomości.
 Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują:
 • Doradztwo prawne.
 • Sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych.
 • Umowy najmu i dzierżaw oraz procesy komercjalizacji.
 • Reprezentację w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w postepowaniach administracyjnych, zarówno przed organami administracji państwowej i samoorzadowej jaki i sądami administracyjnymi.
 • Negocjacje z podmiotami finansującymi nabywanie nieruchomości lub realizację inwestycji.

Współpraca

 Z naszych usług mogą korzystać w szczególności:
 • Właściciele nieruchomości.
 • Wspólnoty mieszkaniowe.
 • Deweloperzy.
 • Inwestorzy.
 • Osoby prywatne.