OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Jesteś obcokrajowcem w Polsce? Przebywasz za granicą na długotrwałej emigracji? Jesteś pracodawcą i ubiegasz się o zatrudnienie cudzoziemców w swojej firmie? Pobyt w obcym kraju nie musi wiązać się z nieznajomością przepisów i notorycznymi przeszkodami w załatwieniu interesów. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie procedur legalizacyjnych, oraz uzyskaniu niezbędnych dokumentów.


Pomoc prawna dla cudzoziemców

 • Cudzoziemcy w Polsce muszą zmierzyć się ze sporą ilością przepisów, które regulują ich prawa i obowiązki w czasie pobytu na terenie naszego kraju. Jak pokazuje praktyka, nawet urzędy państwowe miewają problemy z respektowaniem skomplikowanych przepisów, ponieważ zapisy te rozrzucone są po wielu ustawach i w dodatku wiążą się z nimi liczne i często zmieniające się akty wykonawcze.
 • Jako Kancelaria specjalizujemy się w sprawach związanych z przyjazdem, pobytem oraz pracą cudzoziemców w Polsce. Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie, pozwala pomóc w najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych sprawach.
 • Podejmując współpracę z Kancelarią możesz liczyć na wsparcie w sprawach prowadzonych w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.
Obszary naszego doradztwa:
 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy.
 • Uzyskanie zezwolenie na pobyt stały.
 • Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy.
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę.
 • Otrzymanie Karty Pobytu z dostępem do rynku pracy.
 • Uzyskanie świadczenia 500+.
 • Wsparcie w uzyskaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce.
 • Wystąpienie o zameldowanie oraz nadanie numeru PESEL i NIP.
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej.
 • Uzyskanie Karty Polaka.
 • Wsparcie w procesie nadania polskiego obywatelstwa.
 • Wsparcie i reprezentacja przy zakupie nieruchomości lub gruntów w Polsce.
 • Otrzymanie zaproszenia w celu uzyskania wizy na przyjazd do Polski.
 • Pomoc podczas relokacji oraz przyjazdu Państwa rodziny wraz z legalizacją ich pobytu.

Wsparcie dla Polaków na emigracji

 • Według szacunków GUS na emigracji żyje 10 proc. Polaków. Sytuacja każdego klienta jest inna, dlatego też w każdym przypadku świadczymy specjalistyczne usługi dopasowane do indywidualnej sytuacji klienta, zgodnie z jego różnorodnymi potrzebami i oczekiwaniami.
 • Nawiązanie współpracy z Kancelarią pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z podróżami do kraju.
Zakres naszych usług:
 • Uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
 • Pełnomocnictwo w uczestniczeniu w procesie sądowym lub administracyjnym w Polsce.
 • List żelazny – zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju.
 • Ustalenie stanu sprawy karnej w Polsce.
 • Sprawdzenie zadłużenia wobec polskich banków, firm i innych instytucji.
 • Transkrypcja – umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 • Legalizacja polskich dokumentów.
 • Legalizacja pobytu w Polsce.