PRAWO RODZINNE

Oferujemy wsparcie prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, z uwzględnieniem spraw o rozwód, czy separację, a także w aspektach dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów oraz zasądzenia alimentów. Pomagamy rozwiązać problemy prawne klientów zarówno przed sądem, jak i z pominięciem drogi cywilnej.


Profesjonalna pomoc

 • Do problemów, z którymi zwracają się do nas klienci od początku podchodzimy z empatią i zrozumieniem. Oferując nasze usługi zawsze stawiamy na dyskretność, wsparcie i szacunek dla naszych klientów, którzy powierzają nam swoje sprawy.
 • Sprawy rodzinne mogą dotyczyć wielu aspektów jednocześnie. Jeśli macie Państwo wątpliwości jakie są prawa i obowiązki członków rodziny bądź stanęliście przed koniecznością przeprowadzenia rozwodu czy jakiegokolwiek innego postępowania z zakresu prawa rodzinnego, zapewniamy wiedzę na najwyższym poziomie oraz indywidualne podejście do sprawy.
Nasze doradztwo może obejmować udzielenie doraźnej konsultacji, jak również:
 • Udzielanie porad prawnych.
 • Reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach.
 • Reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
 • Sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.).
 • Sporządzanie umów i porozumień.
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych.
 • Prowadzenie negocjacji i mediacji.

Wsparcie prawne w zakresie stosunków małżeńskich

 • Rozwód (z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia oraz z zaniechaniem orzekania o winie).
 • Unieważnienie małżeństwa.
 • Separacja.
 • Podział majątku.
 • Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka.
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
 • Zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.
 • Intercyza i inne umowy majątkowe małżeńskie.

Wsparcie prawne w zakresie stosunków między rodzicami i dziećmi

 • Ustalenie, zmiana, uchylenie alimentów na dziecko.
 • Władza rodzicielska i ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka.
 • Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami.
 • Ustalenie, wykonywanie, zmiana kontaktów z dzieckiem.
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.
 • Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
 • Wydanie lub zmiana zarządzeń w sytuacji zagrożenia dobra dziecka.