PRAWO SPADKOWE I SPRAWY MAJĄTKOWE

Świadczymy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa spadkowego oraz spraw dotyczących podziału majątku. Udzielamy porady prawnych oraz reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji publicznej. W pełni angażujemy się w każde zlecone nam zadanie, stawiając na jakość i skuteczność świadczonych usług. Dla naszej Kancelarii każda sprawa jest wyjątkowa i zasługuje na szczególną uwagę oraz czas.


Prawo spadkowe

 • Dokładna analiza stanu faktycznego oraz przepisów prawnych przeprowadzona przez naszych prawników pozwala stwierdzić jakie kroki prawne powinny zostać podjęte w sprawie spadkowej, a także ocenić szanse klienta w ewentualnym postępowaniu sądowym lub w postępowaniu zmierzającym do zawarcia ugody z innymi spadkobiercami lub wierzycielami spadku.
W zakresie prawa spadkowego oferujemy pomoc prawną dotyczącą w szczególności:
 • Dochodzenia zachowku.
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku.
 • Przyjęcie bądź odrzucenie spadku.
 • Wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy.
 • Wzruszenia (podważenie) testamentu.

Podział majątku

 • Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w sytuacji konieczności przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Doradzimy Państwu na każdym etapie podziału majątku wspólnego, pomożemy Państwu w negocjacjach ze stroną przeciwną, zaś w przypadku całościowego powierzenia nam sprawy, będziemy reprezentować Państwa interesy przed sądem.
W ramach naszej obsługi oferujemy wsparcie prawne w następujących zagadnieniach:
 • Pomoc w organizacji sukcesji majątku.
 • Zapisywanie majątku (umowy dożywocia, darowizny, służebności mieszkania).
 • Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa.
 • Podział majątku po rozwodzie.

Wspólność majątkowa

 • Wspólność majątkowa, czyli tzw. wspólność ustawowa powstaje między małżonkami z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa. Małżonkowie mogą przez umowę majątkową małżeńską, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
Wspólnota ustawowa, jak również wspólność majątkowa ustaje w razie:
 • Ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków.
 • Rozwiązania małżeństwa przez rozwód.
 • Orzeczenia separacji.
 • Ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.
 • Orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.