SPÓŁKI

Potencjalni przedsiębiorcy często nie wiedzą, który ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej najbardziej pasowałby do ich biznesu. Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności, a także w jej późniejszej obsłudze prawnej. Zapewniamy merytoryczne wsparcie i dopełniamy szereg obowiązków formalnych w najkrótszym możliwym terminie, zgodnie z prawem i obowiązującymi standardami biznesowymi.


Profesjonalne doradztwo

 • Dobór konkretnej formy prawnej zawsze poprzedzamy szczegółową analizą indywidualnej sytuacji klienta, aby dostosować ją do rozmiaru prowadzonej działalności, czasu trwania, sposobu funkcjonowania czy wzajemnych relacji między wspólnikami.
 • Bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo majątkowe, ochronę przed ryzykami otaczającymi przedsiębiorstwo, zapewnienie jego trwałości czy efektywności podatkowej.

Zakres usług

 • Merytoryczne wsparcie i doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej, z uwzględnieniem profilu działalności firmy.
 • Opracowanie indywidualnego statutu przedsiębiorstwa.
 • Gromadzenie i opracowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji, przeznaczonej dla sądu rejestrowego oraz innych urzędów.
 • Przygotowanie odpowiednich formularzy dla KRS, GUS, ZUS i US.
 • Złożenie dokumentów do sądu.
 • Reprezentowanie klienta przed sądem w postępowaniu rejestracyjnym.
 • Wsparcie w rejestracji VAT, założeniu konta bankowego oraz w obszarze księgowości, kadr i płac.
 • Doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek.
 • Łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek.
 • Opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli.
 • Doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji.
 • Doradztwo w zakresie rozwiązywania i likwidacji spółek.

Spółki w naszej ofercie

Spółki osobowe:
 • spółka jawna (sp.j.)
 • spółka partnerska (sp.p.)
 • spółka komandytowa (sp.k)
Spółki kapitałowe:
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • spółka akcyjna (S.A.)
Spółki o charakterze mieszanym lub o bardziej skomplikowanej strukturze:
 • spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)
 • spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub funduszu inwestycyjnego
 • tworzenie struktur spółek zależnych (holdingów)